tiistai 18. lokakuuta 2016

Ready for the World -hankkeen rahoituksen varmistuttua keväällä 2016 on eri alojen opiskelijavaihtoja alettu innolla valmistelemaan. Kaksivuotisen hankkeen ulkomaanvaihtoihin osallistuu yhteensä 50 opiskelijaa ja 22 tukihenkilöä 8 eri koulutusalalta. Opiskelijaryhmien mukaan lähtevät tukihenkilöt nimenmukaisesti tukevat vaihtojen onnistumista. Ulkomaankumppanit; oppilaitokset ja työnantajat Englannissa, Unkarissa, Virossa ja Ruotsissa puolestaan pyrkivät tarjoamaan opiskelijoille mahdollisimman hyvän kokemuksen.

Opiskelijavaihtojen tavoitteena on opiskelijoiden kieli- ja kulttuuriosaamisen vahvistaminen. Eri maiden työ- ja oppimisympäristöissä myös oman alan ammattitaito kasvaa nopeasti. Kansainväliset kokemukset ovat eduksi työnhaussa myös opintojen päätyttyä.

Opiskelijavaihtojen lisäksi hankkeessa toteutetaan 8 asiantuntijavaihtoa Itävaltaan ja Englantiin, joihin osallistuu opetus- ja ohjaushenkilöstöä. Vaihtojen tavoitteena on henkilöstön kansainvälisyystaitojen vahvistaminen sekä opetuskäytäntöjen vertaileminen, mikä mahdollistaa molemminpuolisen oppimisen ja käytäntöjen kehittymisen.